Ontwerp-wijzigingsplan en ontwerp Hogere grenswaarden geluid "locatie Van der Heiden" Argusvlinderlaan

5 Feb 2020
Ontwerp-wijzigingsplan en ontwerp Hogere grenswaarden geluid "locatie Van der Heiden" Argusvlinderlaan

Het ontwerpwijzigingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 6 februari tot en met woensdag 18 maart 2020, gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn ook digitaal te raadplegen op www.culemborg.nl, onder ‘wonen en omgeving’, ‘bestemmingsplannen’. Het ontwerpwijzigingsplan is ook via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0216.WPLocatieVdHeiden-ON01
 

Zienswijze
Gedurende deze periode kan een ieder, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg

Voor het mondeling naar voren brengen van de zienswijze kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer 0345- 477 700.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.