Ontwerp Paraplubestemmingsplan Archeologie

11 sep 2019
Ontwerp Paraplubestemmingsplan Archeologie

Ter inzage
Het ontwerpplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 12 september tot en met woensdag 23 oktober 2019, gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg. Gedurende deze periode kan een ieder, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerpplan naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg