Ontwerp Omgevingsvisie

16 januari 2024
- nieuws

Een gezonde en prettige leefomgeving, daar gaan wij in Culemborg voor. Gemeente Culemborg maakt – net als alle Nederlandse gemeenten – een toekomstplan tot en met 2040. Dat plan noemen we de Omgevingsvisie. Hierin beschrijven we hoe we onze ruimte de komende jaren zo goed mogelijk benutten. Want we willen veel met onze ruimte. Zo willen we een plek voor nieuwe woningen, duurzame energie, werken, groen, ontmoeten, wandelen, fietsen en parkeren. Ook willen we Culemborg meer klimaatbestendig maken en de binnenstad vitaal houden. We kunnen niet altijd alles wat we willen, dus moeten we keuzes maken.

Die keuzes maken we – samen met de gemeenteraad en na advies van bewoners en belanghebbenden – in de Omgevingsvisie. De Ontwerp Omgevingsvisieexterne-link-icoon is nu klaar en ligt vanaf 15 januari tot en met 26 februari ter inzage. Dat betekent dat iedereen in die periode nog kan reageren op de inhoud en de gemaakte keuzes. Dat kan via Platform Culemborgexterne-link-icoon of door een mail te sturen aan omgevingsvisie@culemborg.nl. Op de Participatiedag Stationsomgeving van 27 januari aanstaande kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur ook met ons in gesprek of terplekke reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie. 

Aan de hand van eventuele reacties maken we de Omgevingsvisie definitief en leggen we deze in juni 2024 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarmee is de Omgevingsvisie voor Culemborg een feit. Zo kunnen we onze gezonde en prettige leefomgeving vasthouden.  

Ontwerp Omgevingsvisie Culemborg
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.