Ontwerp omgevingsvergunning buitenschoolse opvang Steenovenslaan 4

9 dec 2020
Realiseren buitenschoolse opvang Steenovenslaan 4 Culemborg

U kunt uw zienswijze geven van donderdag 10 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021.

Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar gemeente Culemborg

Postbus 136

4100 AC CULEMBORG

Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.