Ontwerp-bestemmingsplan Honddijk 4 en 4a ter inzage

25 nov 2020
Het bestemmingsplan Honddijk 4-4a maakt dat de bestaande bedrijfsbebouwing en de woning worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen twee in de omgeving passende woningen.

Gedurende de termijn van zes weken vanaf 25 november 2020 heeft een ieder de mogelijkheid schriftelijk of mondeling (tijdens kantooruren) zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker stadsontwikkeling van het team Regie en Projecten, bereikbaar onder telefoonnummer
0345 – 477 700. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.