ontwerp-bestemmingsplan Gelddijk

29 mei 2019
ontwerp-bestemmingsplan Gelddijk

Gedurende de termijn van zes weken heeft eenieder de mogelijkheid schriftelijk of mondeling (tijdens kantooruren) zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad van de gemeente Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker stadsontwikkeling van het team Regie en Projecten, bereikbaar onder telefoonnummer |
0345 – 477 700. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.