Ontwerp-bestemmingsplan Elisabethhof

14 okt 2020
Het bestemmingsplan 'Elisabeth-hof, Culemborg' maakt de realisatie van 34 appartementen mogelijk op de hoek van de Van Pallandtdreef en de Anthony van Lalainglaan.

Van 15 oktober tot 26 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het stadskantoor bij de afdeling Stadsontwikkeling, Ridderstraat 250.

Het bestemmingsplan kunt u digitaal vinden via www.culemborg.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl, met plan-identificatienummer NL.IMRO.0216.BPElisabethhof-ON01.

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP Elisabeth-hof' aan: de gemeenteraad van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen of nadere informatie kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van Stadsontwikkeling, via telefoonnummer 0345 477 700. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.