Ontheffing voor geluidsoverlast

Voor tuinfeesten, nachtelijke werkzaamheden, berichten of muziek maken via luidsprekers op voertuigen zijn ontheffingen voor geluidshinder nodig. Onnodig geluid maken is namelijk niet toegestaan. Als u dit toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

U dient deze aanvraag twee weken vóór de activiteit/festiviteit in. Als de aanvraag te laat is ingediend, kan deze worden afgewezen of alsnog in behandeling genomen worden. Er worden dan extra kosten in rekening gebracht.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. We kunnen deze termijn met 8 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Het aanvraagformulier voor ontheffing van geluidhinder moet u twee weken voor het gebruik van de vergunning bij de gemeente indienen. U kunt dit sturen naar info@culemborg.nl.

Op de website van de Rijksoverheid  kunt u lezen welke geluidsnormen de overheid stelt voor wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie.

U kunt de kosten terugvinden in de legesverordening op Overheid.nl.