Onderzoek over wonen en leven in Culemborg

17 Feb 2020
Deze week ontvangen ongeveer 5.000 Culemborgers een uitnodiging in de brievenbus. Een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek over wonen en leven in Culemborg. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst.

Met vragen over de leefbaarheid, de veiligheid en het samen leven in de buurt. Een steekproef wees de 5.000 Culemborgers aan.

Burgemeester Gerdo van Grootheest roept hen op om mee te doen. “Uw antwoorden helpen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Omdat wij door uw antwoorden beter beleid kunnen maken.” De gemeente gaat samen met bewoners en organisaties met verbeterpunten aan de slag. Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Ik stel uw deelname erg op prijs. Want alleen samen maken we Culemborg leefbaar!”