Onderzoek naar woningbouw bedrijventerrein Pavijen

9 jun 2021
Het college gaat samen met de provincie onderzoeken of woningbouw op het oostelijke deel bedrijventerrein Pavijen mogelijk is. Op 20 mei 2021 stelde de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit vast. Hiermee geeft de gemeente aan dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor dit gebied. Tijdelijk worden er geen aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die eventuele woningbouw in de weg kunnen staan.

Vanwege milieucontouren van bedrijven kunnen daar op dit moment geen woningen gebouwd worden. Bedrijven die een grote milieubelasting hebben mogen niet dicht bij woningen staan. Het onderzoek richt zich hierop. Zijn er bedrijven of functies die een hele kleine milieucontour hebben? Of is het mogelijk om te produceren met een lagere milieucontour?

Wat betekent dit voor de bedrijven die hier gevestigd zijn?

Vanaf 2 juni 2021 kunnen bedrijven alleen een omgevingsvergunning aanvragen voor een uitbreiding of verbouwing. Als het gaat om een kleine investering die nodig is voor de bedrijfsvoering met een korte terugverdientijd. Of het anders gaan gebruiken van een gebouw totdat het gesloopt wordt.

Wilt u een investering doen waar een vergunning voor nodig is? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Voor bedrijven die geen investeringsplannen hebben verandert er tijdens het onderzoek niets.

Visie Stationsomgeving

In het gebied rondom het station zijn verschillende ontwikkelingen. Daardoor zijn er kansen om woningbouw te onderzoeken. Eventuele woningbouw draagt ook bij aan de duurzame ambitie van de gemeente. Er wordt vaker gebruikt gemaakt van het openbaar vervoer als de opstapplek dicht bij huis is. Hierdoor neemt het aantal auto’s en parkeerplaatsen af.

Op dit moment wordt er een visie voor de Stationsomgeving gemaakt. Als uit het onderzoek gebieden naar voren komen die geschikt zijn voor woningbouw, dan wordt de visie verwerkt in een nieuw bestemmings- of omgevingsplan. Er kunnen daar dan woningen gebouwd worden. Hiervoor gaat de gemeente eerst in gesprek met de omgeving over de mogelijke plannen.

Inzage

Bekijk het voorbereidingsbesluit digitaal op de gemeentelijke viewer of op www.ruimtelijkeplannen.nl met het kenmerk NL.IMRO.0216.VBPavijen-0001. Tegen het voorbereidingsbesluit staan geen mogelijkheden tot bezwaar en beroep open.  

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente voor een persoonlijk gesprek met de projectleider. 

kaart spoorzone-voorbereidingsbesluit

Zie ook