Onderzoek naar meer woningen in het stationsgebied

27 jul 2020
Waar staan we nu met de toekomstvisie van het stationsgebied? De gemeente Culemborg wilt van het stationsgebied een aantrekkelijke en veilige plek maken waar meer gebeurt dan alleen op de trein stappen. Om dit voor elkaar te krijgen maken we een toekomstvisie. Hiervoor kijkt de gemeente op dit moment of er woningbouw mogelijk is en er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor een ontwikkeling op Parallelweg-West.

Meer woningen 

De gemeente onderzoekt  of er meer woningen kunnen komen om het station. De vraag naar woningen in Culemborg is groot en hier liggen mogelijkheden. Als er woningen komen dan is het belangrijk om de infrastructuur hierop aan te passen. De Tunnelweg is nu al een groot knelpunt en een verbetering van de verbinding tussen oost- en west-Culemborg voor auto en fiets is dan noodzakelijk.

Bouw van supermarkt

Wat ook bijdraagt aan de levendigheid van het stationsgebied is de bouw van een supermarkt met een andere functie er bovenop aan de Parallelweg-West door de bouwer Klok Groep. Hiervoor heeft de gemeente een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Daarin staan uitgangspunten waar de bouwer rekening mee moet houden in het ontwerp van het gebouw en de omgeving. Zodat er een plan komt dat daar goed past en aansluit op de andere kansen die we onderzoeken, zoals woningbouw.

Aanpassingen station

Spoorbeheerder ProRail onderzoekt momenteel de mogelijke aanpassingen van het station. De reizigersaantallen worden te groot voor de smalle perrons en de tunnel. Als het station grondig wordt aangepakt,  dan is dit een kans om gelijk  de pleinen aan beide kanten van het station een levendige invulling te geven.

Duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in de visie. Wie bij het station woont heeft waarschijnlijk geen auto nodig. Woon je verder van het station dan is het belangrijk dat het station goed bereikbaar is per fiets, openbaar vervoer of auto. Dit geldt vooral voor de mensen die buiten Culemborg wonen maar wel gebruik maken van ons station om bijvoorbeeld naar het werk te gaan.

Deze stappen passen in de visie om van het stationsgebied een levendig, duurzaam en toekomstbestendige hotspot te maken. Om het stationsgebied te veranderen in een gebied om te wonen, te winkelen bij stationsgerelateerde retail en een veilig trefpunt voor reizigers. Samen met de omgeving gaan we hier een invulling aan geven.