Onderzoek naar communicatiemiddelen

2 jul 2019
De gemeente Culemborg gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar inwoners te informeren. Van tijd tot tijd is onderzoek belangrijk om op de gewenste manier te blijven communiceren.

Het gaat bijvoorbeeld om informatie op de gemeentepagina’s in de Culemborgse Courant, het Culemborg magazine en bewonersbrieven. Op www.culemborg.nl is het laatste nieuws te vinden. Daar staat ook informatie over de producten, diensten en projecten van de gemeente. Ook is de gemeente actief op social media, via Facebook, Twitter, Instagram en op LinkedIn.

We leven in een snel veranderende wereld op communicatiegebied. Voor de gemeente is het belangrijk om af en toe te onderzoeken of de communicatiemix nog goed aansluit op de informatiebehoefte van haar inwoners. Welke informatiekanalen van de gemeente gebruiken inwoners en hoe tevreden zijn ze daarover? Hoe en op welke manier willen ze het liefst informatie krijgen?

Brief ontvangen? Help ons mee

Voor het onderzoek heeft de gemeente een onafhankelijk extern onderzoeksbureau ingeschakeld. 2000 inwoners ontvangen een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. Heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek? Dan vragen wij u een vragenlijst in te vullen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen wij de communicatiemiddelen verbeteren en beter aan laten sluiten bij de behoefte en wensen van onze inwoners.