Ondernemersvisie

Ondernemersvisie Culemborg
Vanuit dit kader benoemen we alle zaken die van belang zijn. Zo zoomt de visie in op de gemeenschappelijke kenmerken (D.N.A.) en kwaliteiten (D.O.E.N.) van ondernemers in Culemborg. Ook de trends die van invloed zijn worden benoemd. Plus: de speerpunten waarop deze visie zich concentreert, zodat we de ambitie en de visie ook echt kunnen realiseren.

Natuurlijk is ook de rol van communicatie meegenomen, evenals handvatten om Culemborg als aantrekkelijke ondernemersstad te positioneren. Tot slot is er aandacht voor de vervolgstappen: strategie en actieplannen, en de borging van de beoogde doelen.

Hiermee biedt deze visie (opent in een nieuw venster) alle benodigde ingrediënten en aanknopingspunten voor onze uitdaging: samen werken aan een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven!