Ondernemers en zzp'ers

Veel ondernemers en zzp'ers hebben vragen en zorgen over hun bedrijf en werk door de maatregelen rondom het coronavirus. Op deze pagina leest u wat de gemeente, regio en rijksoverheid doen om ondernemers en zelfstandigen te helpen.

Waar kunt u terecht?

Het kabinet ondersteunt ondernemers in de economische gevolgen van het coronavirus. Een overzicht van alle financiële regelingen vindt u op deze site van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid verwijst daarbij ook naar een aantal hulpmiddelen die u helpen om inzicht te krijgen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt. Voor allerlei vragen en antwoorden kunnen ondernemers terecht bij de veel gestelde vragen.

Werkt u in de culturele of creatieve sector? Dan kunt u terecht bij deze informatie van de Rijksoverheid. 

Heeft u daarna toch nog vragen? De gemeente Culemborg heeft een ondernemersloket geopend. Mail gerust naar ondernemen@culemborg.nl.

Maatregelen voor zelfstandigen

Er is een tijdelijke voorziening voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers. Bedoeld voor levensvatbare bedrijven die tijdelijk door het coronavirus in de knel zitten. Zoals zzp’ers.

Staat u als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de gemeente Culemborg? En denkt u in aanmerking te komen voor deze voorziening? Dan kunt u terecht bij Werkzaak Rivierenland. Zij voert de regeling uit voor de gemeente Culemborg. Via de site kunt u uw aanvraag voor ondersteuning indienen. Op de website van Werkzaak vindt u nog meer informatie die voor u misschien belangrijk is. 

Uitstel betalen gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting

Veel ondernemers hebben BSR gevraagd om uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting. BSR komt graag tegemoet aan de vraag van die betreffende ondernemers.

 • Veelgestelde vragen aan Belastingsamenwerking Rivierenland, www.bsr.nl

Gemeentelijke maatregelen

De gemeente biedt in deze tijd steunmaatregelen. De lokale maatregelen zijn verlengd tot 1 september 2020. Een overzicht vindt u hieronder. De gemeente Culemborg heeft een ondernemersloket. Mail coronagerelateerde vragen over ondernemen naar ondernemen@culemborg.nl

 • Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) int de gemeentelijke belastingen en heffingen voor OZB niet-woningen en rioolheffing. De BSR stuurde tot 28 april 2020 geen dwangbevelen uit. De deurwaarders laten alleen voor de al aangekondigde bezoeken het poststuk per brievenbus achter. Ook is uitstel van betaling mogelijk tot 31 augustus - www.bsr.nl
 • De huurders van gemeentelijke panden, objecten of accommodaties kunnen uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente. Stuur een e-mail naar info@culemborg.nl.
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe verzorgt de heffing en invordering van toeristenbelasting en precarioheffing. U kunt voor de toersitenbelasting een uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling - www.bvowb.nl, debiteuren@bvowb.nl
 • Zolang er geen terrassen staan, wordt er geen precarioheffing geïnd.
 • Leges evenementen: er zijn evenementen die niet doorgaan, maar verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Er wordt nog gekeken of bij een hernieuwde vergunningsaanvraag weer leges betaald moeten worden. Een vergunning voor een evenement aanvragen of een melding doen regelt u hier. U vindt daar ook informatie over de regels rondom corona bij het organiseren van een evenement. 

Meer informatie en alle maatregelen leest u ook in de brief die naar alle ondernemersverenigingen is gestuurd:

Extra maatregelen voor de weekmarkt

De maatregelen voor de weekmarkt zijn aangescherpt. Deze aanscherping is nodig om ervoor te zorgen dat er geen grote groepen mensen bij elkaar gaan staan. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, kan de markt openblijven. Handhaving houdt hierop toezicht. 

 • Er mogen uitsluitend etenswaren verkocht worden op de markt. Klanten mogen het eten niet ter plekke opeten. Alleen afhalen van eten en ergens anders opeten is toegestaan.
 • Er mogen geen etenswaren worden aangeboden aan bezoekers, bijvoorbeeld hapjes ter promotie van koopwaar.
 • De kramen moeten verspreid op de markt worden opgesteld. Dit om de 1,5 meter afstand van de bezoekers te kunnen bewaren.
 • Draag handschoenen waar mogelijk en desinfecteer uw handen regelmatig.
 • Er mogen geen statafels worden geplaatst.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Marktkooplieden mogen hun klanten hierop aanspreken. 
 • Probeer zoveel mogelijk digitaal te betalen. Heeft u hiervoor geen mogelijkheden, laat de klant dan het geld neerleggen.
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis en laat uzelf testen. 

Meer informatie vindt u in de brief die naar marktkooplieden is gestuurd:

Landelijke en regionale informatie

 • Buitenlandse werknemers in dienst? Help hen om goed geinformeerd te zijn en te blijven over de maatregelen. Kijk voor de beschikbare middelen in het Engels, Arabisch, Spaans, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks op www.government.nl
 • Aanvullende financiering: Misschien kan uw bank een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant afsluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden, de BMKB - www.kvk.nl. Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.
 • Deeltijd-WW, werktijdverkorting: voor als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel. Door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen - www.uwv.nl.
 • Belasting uitstel betaling: u kunt  vragen om een bijzonder uitstel van betaling. Van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting - www.belastingdienst.nl
 • Kamer van Koophandel - www.kvk.nl of bel 0800 – 2117
 • Kosteloze hulp bij bemiddelen in logistiek, opslag en mensinzet - logisticsvalleyhelpt.nl
 • MKB-Nederland - www.mkb.nl
 • Ondernemingsorganisatie VNO-NCW - www.vno-ncw.nl
 • Werkgeversvereniging AWVN - www.awvn.nl 
 • Stichting 155 Help een bedrijf, www.155.nl
 • Subsidie aanvragen voor projecten in FruitDelta Rivierenland, mogelijkheid verlengd tot 1 oktober - www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds
 • Horeca-ondernemers: Koninklijke Horeca Nederland, www.khn.nl
 • Handel en logistiek: ondernemersvereniging Evofenedex heeft een coronacheck voor handel en logistiek, www.evofenedex.nl
 • Retail: wat betekent het coronavirus voor uw winkel, personeel en vragen van uw klanten?  www.inretail.nl
 • Schilders en onderhoudspecialisten: de vereniging OnderhoudNL heeft een meldpunt, www.onderhoudnl.nl
 • Transport: Transport en Logistiek Nederland, www.tln.nl