Onderhoud asfalt wegen en paden

27 aug 2019
De komende weken wordt er gewerkt aan verschillende asfaltwegen en voetpaden. Op de planning staat onder meer het voetpad langs de Veerweg.
veerweg.1
Boomwortels hebben het asfalt omhoog gedrukt. De hobbels worden weggefreesd en de scheuren dichtgemaakt.

Het asfalt gaat weg en er komt een ‘half verharding’. Voordeel van dit materiaal is dat het gemakkelijk is om aan te brengen en goed te repareren is. Deze verharding komt ook op het voetpad langs de vijver van de Parklaan bij de Brede School en de Poelslaan. Hetzelfde materiaal ligt al op het voetpad langs de Weidsteeg.

Verder worden er op verschillende plaatsen in de stad aan bermen en aan scheuren in de rijbaan gewerkt. We proberen mogelijke overlast tot een minimum te beperken.