Omgevingsvisie

Vanaf halverwege 2024 hebben we één document waarin de hoofzaken van het beleid voor de leefomgeving staan: de omgevingsvisie.

Ontwerp omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie is nu klaar en ligt vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2024 ter inzage. Dat betekent dat iedereen in die periode nog kan reageren op de inhoud en de gemaakte keuzes. Dat kan via Platform Culemborg of door een e-mail te sturen aan omgevingsvisie@culemborg.nl

Onze leefomgeving

De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. Het zijn de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park. In de omgevingsvisie staat hoe we met deze leefomgeving omgaan. Wat we willen verbeteren, wat we willen behouden en beschermen. 

Waarom is de omgevingsvisie voor u van belang?

U kunt de informatie uit de omgevingsvisie gebruiken als u wilt weten wat het beleid is over een van deze zes thema’s:

  • Binnenstad
  • Wonen voor iedereen, stedelijk groen en leefbaarheid
  • Economie
  • Gezond en veerkrachtig, groen en duurzaam
  • Mobiliteit
  • Buitengebied

De omgevingsvisie kan u ook helpen als u uw plan volgens het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) niet mag uitvoeren. Voorbeeld: u wilt een verdieping op uw huis bouwen, een groot feest organiseren in het park of een café beginnen in een leegstaande winkel. Staat in het omgevingsplan dat dit niet mag? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag afwijken van het omgevingsplan. Als u dan laat zien dat uw plan past bij de ambities die in de omgevingsvisie staan, dan is de kans groter dat u mag afwijken van het omgevingsplan.