Omgevingsvergunning verlengd Houtweg 7b

31 jul 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maken bekend dat zij voor het volgende verzoek de beslistermijn verlengen. Dit gebeurt volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met maximaal 6 weken.

  • Houtweg 7b, bouwen van een opslaghal
    24 juli 2019, 0214121422