omgevingsvergunning verleend Dresselhuijsweg 18

28 aug 2019
Dresselhuijsweg 18, het verbeteren van de dakisolatie • besluitdatum 16 juli 2019, verzonden op 30 juli 2019, 0214111572

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen binnen zes weken na de dag van verzenddatum van dit besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroep moet worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (bezoekadres Kneuterdijk 22). Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen.