Omgevingsvergunning verleend Achterlaan 5

23 jan 2019
Omgevingsvergunning verleend Achterlaan 5 voor de bouw van een woning, berging en aanleg uitrit * 16 januari 2019, 0214111959