omgevingsvergunning ingetrokken en aangevraagd Achterstraat 38

6 Feb 2019
 Achterstraat 38, wijzigen gebruik (intrekken aanvraag 0214115572; nieuwe aanvraag * 30 januari 2019, 0214113089

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.