Omgevingsvergunning ingetrokken Beatrixstraat 10

21 jul 2020

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken

  • Beatrixstraat 10, bouwen van een woning, 13 juli 2020, 0214139475