omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Zalenstraat 21

11 sep 2019
 Zalenstraat 21, verbouwen woning * 30 augustus 2019, 0214120824