omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Vijverstraat 8

25 sep 2019
 Vijverstraat 8, plaatsen natuurlijke omheining in tuin * 12 september 2019, 0214125691