omgevingsvergunning beslistermijn verlengd tussen Goilberdingerdijk en Prijsseweg

25 sep 2019
 Tussen Prijsseweg en Goilberdingerdijk, verbreden watergang (inudatiekanaal) * 17 september 2019, 0214125486