omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Tollenstraat 25-27

26 jun 2019
 Tollenstraat 25-27, verbouwen bankgebouw in 6 woonruimten * 13 juni 2019, 0214120416