omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Plan Parijsch Sporthelden West

23 jan 2019
Plan Parijsch Sporthelden West, bouwen 20 woningen * 11 januari 2019, 0214112112

Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maken bekend dat zij voor dit verzoek de beslistermijn verlengen. Dit gebeurt volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met maximaal 6 weken.