omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Parallelweg Oost 23a

30 jan 2019
 Parallelweg Oost 23a, aanleg inrit en plaatsen dam en duiker * 22 januari 2019, 0214112916

Beslistermijn verlengd. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.