omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Newtonweg 13

30 jan 2019
 Newtonweg 13, bouwrijp maken en aanleggen leidingen * 23 januari 2019, 0214112632

Beslistermijn verlengd. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.