omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Douwe Dekkerspad 11 t/m 17

20 Feb 2019
 Douwe Dekkerspad 11 t/m 17, bouwen 4 woningen * 14 februari 2019, 0214112642