omgevingsvergunning beslistermijn verlengd Berkeboom 47

30 jan 2019
 Berkeboom 47, plaatsen fietsenberging * 18 januari 2019, 0214112377 verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.