omgevingsvergunning aangevraagd Zwanebloem thv nr 21

5 Feb 2020
 Zwanebloem thv. nr. 21, kappen boom * 22 januari 2020, 0214134498

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.