omgevingsvergunning aangevraagd Zuiderwal 23

30 jun 2021
 Zuiderwal 23, plaatsen deurkozijn * 22 juni 2021, ODR2107410

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.