omgevingsvergunning aangevraagd Zuiderwal 19

15 jan 2020
 Zuiderwal 19, plaatsen rolluiken * 3 januari 2020, 0214133480

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.