omgevingsvergunning aangevraagd Zomertaling 33

20 mei 2020
 Zomertaling 33, verbouwen schuur * 4 mei 2020, 0214140212

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.