omgevingsvergunning aangevraagd Zilvervosstraat 20

25 nov 2020
 Zilvervosstraat 20, plaatsen dakkapel * 15 november 2020, 0214151354

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.