omgevingsvergunning aangevraagd Zijderupsvlinderlaan 224

4 dec 2019
 Zijderupsvlinderlaan 224, plaatsen dakkapel * 21 november 2019, 0214131912

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314