omgevingsvergunning aangevraagd Zandstraat 98

30 jun 2021
 Zandstraat 98, plaatsen zonnepanelen * 17 juni 2021, ODR2107208

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.