omgevingsvergunning aangevraagd Zandstraat 59

11 dec 2019
 Zandstraat 59, plaatsen dakramen * 3 december 2019, 0214132277

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.