omgevingsvergunning aangevraagd Zandstraat 57

21 okt 2020
> Zandstraat 57, realiseren 3 appartementen * 12 oktober 2020, 0214149386

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.