omgevingsvergunning aangevraagd Zandstraat 49

30 jun 2021
 Zandstraat 49, plaatsen 2 dakramen * 15 juni 2021, ODR2107086

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.