omgevingsvergunning aangevraagd Zalenstraat 5

1 jul 2020
 Zalenstraat 5, plaatsen tuinkas * 23 juni 2020, 0214143187

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.