omgevingsvergunning aangevraagd Zalenstraat 21

8 mei 2019
 Zalenstraat 21, plaatsen dakkapel * 26 april 2019, 0214120380

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.