omgevingsvergunning aangevraagd Wolfstraat 24-40 en 45-61

30 jun 2021
 Wolfstraat 24 t/m 40 en 45 t/m 61, wijzigen gevels * 10 juni 2021, ODR2106904

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.