omgevingsvergunning aangevraagd Wilhelminadreef 6

21 okt 2020
> Wilhelminadreef 6, plaatsen dakuitbouw * 6 oktober 2020, 0214149095

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.