omgevingsvergunning aangevraagd Wilhelminadreef 24

10 Feb 2021
 Wilhelminadreef 24, kappen boom * 27 januari 2021, ODR2100320

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.