omgevingsvergunning aangevraagd Wilgenroos 41

15 jan 2020
 Wilgenroos 41, bouwen carport aan voorzijde woning * 25 december 2019, 0214133342

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.