omgevingsvergunning aangevraagd Westerwal 36

17 jun 2020
 Westerwal 36, plaatsen zonnepanelen * 6 juni 2020, 0214142142

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.