omgevingsvergunning aangevraagd Westerwal 26

15 apr 2020
 Westerwal 26, plaatsen dakkapel * 5 april 2020, 0214138681

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.