omgevingsvergunning aangevraagd Westerwal 1

9 dec 2020
 Westerwal 1, vervangen kozijnen * 30 november 2020, 0214152180

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.