omgevingsvergunning aangevraagd Westersingel 9

27 jan 2021
 Westersingel 9, kappen boom * 15 januari 2021, 0214154551

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.